• 21576363_1370171704815_1_1024x1024
  • 151053272972
  • img_0134.jpg
  • 111045fzczc8udzcn2uncu

ئەڭ يېڭى ماللار

Recent Posts

ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ 1-ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﺎﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ 

img_0139.jpg

ﺑﯩﺘﺎ ﺗﻮﺭﻯ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻧﯘﺭ ﺗﻮﺭﻯ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ «ﯞﺍﺷﯩﻨﮕﯩﺘﻮﻥ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ»ﻧﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ 2014-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ 1-ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﺎﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ، ﻣﯧﯖﻪ ﺋﯚﺳﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﻤﯩﻨﯩﯔ «ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ»ﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﮪﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺳﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ 2011-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ 2-ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، …

تېخىمۇ كۆپ »